GIỚI THIỆU VỀ LOẠT SÁCH CỦA TÁC GIẢ JOYCE MEYER (PHÁT TRIỂN CÁ TÍNH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN)
Loạt Bài Học Mới: Uy Quyền Kẻ Tin
Giới Thiệu Hội Thánh Lời Ân Sủng

Là một tín đồ yêu Chúa chắc hẳn ai ai cũng phải tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban. Tuy nhiên, nhìn về tương lai của dân tộc, của Hội Thánh và ngày Chúa gần đến, chúng ta không thể dừng lại và thỏa lòng với những gì mình đang có.

Đọc Tiếp

Giới Thiệu Trường Mùa Gặt

“Mùa gặt thì thật trúng,nhưng con gặt thì ít.Vậy, hãy cầu xin CHÚA MÙA GẶT sai thợ gặt vào MÙA GẶT CỦA NGÀI.”

Được thành lập từ năm 1997, có thể nói Trường Kinh Thánh Mùa Gặt là một trong những trường huấn luyện Kinh Thánh cách hệ thống lâu năm nhất tại Việt Nam…

Đọc Tiếp 

Tủ Sách
scan0020 scan0018 scan0011 scan0006 s14 n3 s6
scan0019 scan0013 scan0010 scan0001 s13 n2
scan0017 scan0012 scan0003 s21 s8 s2

Audio Bài Giảng Chúa Nhật

Quý con cái Chúa học Kinh Thánh cùng Hội Thánh Lời Ân Sủng... Đọc Tiếp
Audio Môn Học Mùa Gặt

Quý con cái Chúa học Kinh Thánh cùng Trường Mùa Gặt... Đọc Tiếp
Suy Gẫm Mỗi Ngày

Cùng Suy Gẫm Lời Chúa Mỗi Ngày Đọc Tiếp