August 4, 2013

Thất Bại Là Cơ Hội Để Làm Lại

Thất bại không phải là vô cớ để trách móc mà là duyên cớ để phát huy. Thất bại không phải là ngu dại mà chỉ […]
August 3, 2013

Công Thức Đức Tin

Chúa Giê-su không chỉ muốn chúng ta nghe Lời Ngài mà còn hiểu Lời Ngài nữa. Đây là nguyên tắc đức tin quan trọng và cũng […]
August 2, 2013

Mỗi Khi Hoạn Nạn, Ngài Đâu Mất Rồi ?

Một đêm anh ấy nằm mơ Cùng đi với Chúa nơi bờ biển xanh, Dấu chân trên cát rõ ràng Một hàng chân Chúa, một hàng […]
August 1, 2013

Trắc nhiệm tổn thương tình cảm

TRƯỜNG KINH THÁNH MÙA GẶT Trắc Nghiệm Tổn Thương Tình Cảm       Bạn sẽ biết được mức độ sức khoẻ tình cảm của mình.   […]