August 1, 2013

Trắc Nghiệm Khủng Hoảng Nhân Dạng

TRƯỜNG KINH THÁNH MÙA GẶT Trắc Nghiệm Để Nhận Biết Mình Là Ai Chúng ta nhìn mình như thế nào sẽ quyết định việc chúng ta […]
August 1, 2013

“Đồ Cũ” Phước Hơn “Đồ Mới”

Có một nguyên tắc của Lời mà hơi khác với nguyên tắc của đời : Trong Nước Đức Chúa Trời “đồ cũ” chưa chắc là xấu […]