January 25, 2014

Kế Toán Của Trời Khác Kế Toán Của Đời

Đức Chúa Trời thấy người giàu là nghèo và thấy người nghèo là giàu. Đức Chúa Trời nhìn người giàu và nhìn kẻ nghèo khác con […]
January 24, 2014

Cách Dâng Trọng Hơn Của Dâng

Đối với Đức Chúa Trời, cách dâng quan trọng hơn của dâng. Chúng ta dâng cho Chúa với thái độ nào, với động cơ nào quan […]
January 23, 2014

Quy Luật Tất Yếu Của Cuộc Sống

Không có thập tự, không có vinh dự. Không có chông gai, không có ngôi ngai. Không có thương khó, không có giàu có. Đây là […]
January 22, 2014

Ngợi Khen Là Sức Mạnh

Đời này nói tri thức là sức mạnh còn Đức Chúa Trời phán ngợi khen Chúa là sức mạnh – sức mạnh thuộc linh. Khi chúng […]