January 7, 2014

Khôn Đời Dại Đạo

Chúa Giê-su nói khi Giăng Báp tít đến không ăn, không uống thì người ta cho ông là ma quỷ, còn Chúa Giê-su đến ăn uống […]
January 6, 2014

Giê-su : Tác Giả Best-Selling

Chúa Giê-su là Tác Giả vượt trên mọi tác giả. Nhưng tác giả Giê-su không nổi tiếng qua số lượng sách vở, tác phẩm hay đĩa […]
January 5, 2014

Khác Biệt Giữa Có Lý, Triết Lý Và Chân Lý

Tin lành là chân lý và những lẽ thật của Kinh Thánh là chân lý và chúng ta là những người có chân lý của tin […]
January 4, 2014

Tái Tạo Tâm Linh, Đổi Mới Tâm Hồn

Đức Thánh Linh là Đấng tái tạo tâm linh khi chúng ta tin Chúa, và Ngài cũng là Đấng đổi mới tâm trí khi chúng ta […]