January 3, 2014

Lịch Đọc Kinh Thánh 1 Năm (Tiếng Anh)

Tải File PDF
January 3, 2014

Nghịch Lý Là Chân Lý

Khi bạn thấy chỗ nào trong Kinh Thánh mà dường như phi lý hay nghịch lý là chỗ bạn sẽ tìm thấy chân lý. Charles Spurgeon […]
January 2, 2014

Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Mới

Mỗi ngày Đức Chúa Trời muốn đem những ý tưởng của Ngài đến với chúng ta, và đây là cách giúp chúng ta phân biệt những […]