January 18, 2014

Làm Không Khinh, Không Làm Cũng Đừng Xét

Liên hệ đến những điều Kinh Thánh không cấm cũng không nói là sai thì chúng ta cần áp dụng nguyên tắc “làm không khinh và […]
January 17, 2014

Tin Yêu Và Yêu Tin

Đời sống của cơ đốc nhân có cả yếu tố “yêu để tin và tin để yêu”. Kinh Thánh truyền bảo chúng ta đừng cho phép […]
January 16, 2014

Cô Đơn Nhưng Không “Đơn Cô”

Theo Chúa thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta không bao giờ “đơn cô” vì Đức Chúa Trời hứa luôn ở cùng […]
January 15, 2014

Cạnh Tranh Mà Không Có Đối Thủ

Trong thương trường, làm ăn buôn bán luôn luôn có đối thủ, vì đó là động cơ khiến cho công việc làm ăn phát triển và […]