January 14, 2014

Chúa Bỏ Vì Ta Để Ta Bỏ Vì Chúa

Đức Chúa Trời muốn chúng ta từ bỏ những gì chúng ta yêu thích để yêu thích những gì Ngài từ bỏ cho chúng ta. Đây […]
January 13, 2014

Bài Giảng Của Anh My

January 13, 2014

Bài Giảng Của Chị Yến

January 13, 2014

Bài Giảng Của Chị Trinh