April 26, 2014

Thẩm Quyền Của Học Giả

Thẩm quyền của học giả Kinh Thánh là Kinh Thánh, chứ không phải những câu trích của các học giả khác. Lý do sự giảng dạy […]
April 25, 2014

Kể Điều Chúa Kể

Bởi hành động đức tin Đức Chúa Trời kể Áp-ra-ham là công chính thì cũng bởi một hành động đức tin chúng ta kể mình là […]
April 24, 2014

Ngôn Ngữ Của Kinh Thánh

Nếu bạn để ý khi đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy ngôn ngữ của Kinh Thánh rất tích cực và rõ ràng. Những chữ như “luôn […]
April 23, 2014

Nghịch Lý Của Tình Yêu

Nếu đọc kỹ 1Côrinhtô chương 13 của Kinh Thánh, chúng ta sẽ khám phá ra những nghịch lý của tình yêu. Yêu mà cũng không yêu. […]