April 6, 2014

Từ “Tại Sao” Đến “Không Sao”

Từ “Tại Sao” Đến “Không Sao” Ngợi khen Chúa đem chúng ta từ chỗ thắc mắc “tại sao” đến chỗ trả lời “không sao” Khi bạn […]
April 5, 2014

Xin Điều Đã Cho Và Cho Điều Đã Xin

Rất nhiều cơ đốc nhân xin những điều mà Đức Chúa Trời đã cho rồi! Bạn không cần cầu xin Chúa cứu vì Chúa đã cứu […]
April 4, 2014

Môn Đồ An Ủi Sứ Đồ

Đôi khi Đức Chúa Trời dùng con người an ủi chúng ta. Có thể người đó là anh em chúng ta, người thân chúng ta hay […]
April 3, 2014

Lỡ Thề Mà Thiệt Thì Sao ?

Hứa nguyện là một hình thức của sự cầu nguyện, và Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện cũng như lời hứa nguyện. Trong Nước […]