May 22, 2014

Chuyện Trăm Năm

Tải File PDF
May 22, 2014

“Của Chung” Hay “Của Riêng”

Trong bước đường theo Chúa và phục vụ Chúa chúng ta đối diện một thực tế : Đức Chúa Trời của “tôi” hay Đức Chúa Trời […]
May 21, 2014

Chúa Biết Hay Biết Chúa ?

Chúng ta thường nghe nói, “Chúa biết”. “Tôi làm gì Chúa biết”, “Tôi sống như thế nào Chúa biết.” “Tôi hầu việc Chúa kiểu nào Chúa […]
May 20, 2014

Hai Loại Lời Hứa

Có hai loại lời hứa trong Kinh Thánh : lời hứa cho đời này và lời hứa cho đời sau. Lời hứa cho đời sống hiện […]