May 19, 2014

Mạo Hiểm Mà Không Sợ Nguy Hiểm

Đời sống đức tin là một cuộc mạo hiểm mà không sợ nguy hiểm. Bước theo sự kêu gọi của Chúa là một cuộc mạo hiểm […]
May 18, 2014

Mọi Con Đường Đều Dẫn Tới “La Mã”

Toàn bộ lẽ thật quan trọng của Phúc Âm đều được nói đến trong sách Rô-ma (La-mã). “Phúc Âm là quyền năng của Đức Chúa Trời […]
May 17, 2014

Sống Giữa Kẻ Thù

Đức Chúa Trời không kêu gọi cơ đốc nhân sống khỏi kẻ thù, lánh mặt kẻ thù hay trốn khỏi kẻ thù mà Đức Chúa Trời […]
May 16, 2014

Thần Học Kinh Thánh Hay Nhóm Nhánh ?

Bạn theo loại thần học nào ? Thần học Kinh Thánh ? Thần học “nhóm nhánh” ? Thần học Kinh Thánh giúp chúng ta san bằng […]