May 11, 2014

“Ta Phó Cho” Hay “Phó Cho Ta” ?

Đã đến lúc hội thánh ngưng hát những lời này, “Ta đã phó hết mọi sự cho con rồi, phó chi cho Ta, con ơi?”. Mà […]
May 10, 2014

Cõi Đời Hay Cõi Lời?

Khi ta thấu hiểu “cõi Lời” ta sẽ hiểu thấu cõi đời. Nhờ Lời mà ta hiểu được cõi lòng, và nhờ cõi lòng mà ta […]
May 9, 2014

Dò Xét Mọi Ngõ Ngách

Đời sống tự nhiên có những “ngõ ngách” của nó và đời sống thuộc linh cũng có những “ngõ ngách” của nó. Và Đức Chúa Trời […]
May 8, 2014

Lịch Sử Của Hy Vọng

Lịch sử của con người hay của một người có thể là lịch sử của thất vọng. Nhưng lịch sử của Kinh Thánh là lịch sử […]