June 23, 2014

Ân Sủng : Trừu Tượng Mà Thực Tế

Ân sủng của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu. Khái niệm thì trừu tượng nhưng kinh nghiệm thì thực tế. Thật ra, tất cả những gì […]
June 22, 2014

Cơ Chế Của Đời Khác Thể Chế Của Trời

Cơ chế con người là loại trừ để củng cố còn thể chế của Đức Chúa Trời là cộng vào để củng cố. Đức Chúa Trời […]
June 21, 2014

“Nhưng Không” Không Phải “Không Không”

Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta đừng nhận lãnh ân sủng Chúa cách vô ích hay không không. Hay nói cách khác, đừng để ân sủng […]
June 20, 2014

Con Trông Mong Cha Hay Cha Mong Con?

Nếu bạn để ý, phần lớn trong các lời cầu nguyện, bài thánh ca, bài giảng hay lời chứng mà chúng ta nghe, thường hay bày […]