June 11, 2014

Biến Thù Thành Bạn

Bí quyết để biến thù thành bạn là hãy sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chính Ngài sẽ khiến những kẻ thù của bạn thành […]
June 10, 2014

Phần Mười Và Các Của Dâng

Tải File PDF
June 10, 2014

Tin Thì Không Thẹn Mà Cũng Không Hẹn

Ba lần Kinh Thánh Tân ước lặp lại câu Kinh Thánh, “Ai tin thì không thẹn”. Đức tin chiến thắng sự thẹn thùng. Tin thì không […]
June 9, 2014

Đừng Cho Vật Thánh, Đừng Ném Châu Ngọc

Nguyên tắc “đừng cho chó vật thánh, chớ ném châu ngọc cho heo” là nguyên tắc quan trọng mà cơ đốc nhân cần biết. Nguyên tắc […]