June 4, 2014

Hy Vọng Mà Không Bao Giờ Thất Vọng

Các triết gia cho rằng chúng ta không nên hy vọng nhiều, vì càng hy vọng, chúng ta càng thất vọng. Hy vọng nhiều, thất vọng […]
June 3, 2014

Cầu Nguyện Hiệu Quả

Tải File PDF
June 3, 2014

Gặp Chúa Hay Chúa Gặp ?

Phần lớn chúng ta đều có kinh nghiệm “gặp Chúa”. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của kinh nghiệm theo Chúa. Đavít không chỉ gặp […]
June 2, 2014

Chúa Dụ

Đức Chúa Trời dụ khác ma quỷ dụ. Đức Chúa Trời dụ để dạy chúng ta và dỗ chúng ta. Đức Chúa Trời dụ chúng ta […]