July 15, 2014

Yêu Người Khó Hơn Yêu Chúa

“Tình yêu thương không làm hại người lân cận mình” chính là sự diễn ý của lời phán, “hãy yêu kẻ lân cận như mình” Trong […]
July 14, 2014

Đức Chúa Trời Nói Gì Về Phá Thai

Tải File PDF
July 14, 2014

Thành Đạt Trong Kinh Doanh

Tải File PDF
July 14, 2014

Định Kiến Hay Sáng Kiến ?

Đôi khi do định kiến mà chúng ta không vâng lời Chúa và không làm những gì Chúa kêu gọi và truyền bảo chúng ta làm. […]