July 9, 2014

Chờ Chúa Hay Chúa Chờ ?

Có những lúc chúng ta tưởng chúng ta chờ Chúa, nhưng thực ra là Chúa đang chờ chúng ta. Ngược lại có những lúc Chúa muốn […]
July 8, 2014

Tin Từ Đầu Đến Cuối

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin Ngài từ đầu đến cuối. Tin Ngài từ đầu năm đến cuối năm. Tin Ngài từ Sáng thế ký […]
July 7, 2014

Giàu Ơn Hay Giấu Ơn ?

Câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su kể về người đầy tớ một ta lâng đem giấu ta lâng của chủ mình chứng minh cho chúng ta […]
July 6, 2014

Thú Khôn Ngoan

Kinh Thánh nói, “đường khôn ngoan là đường thú vị”. Nếu phải chọn thú để tiêu khiển thì hãy chọn thú khôn ngoan của Đức Chúa […]