July 5, 2014

Nếu Phải . . . Thì Ngài Cũng Phải

Có thể nói sự cứu rỗi mà Chúa Giê-su thực hiện trên thập tự giá cách đây hai ngàn năm là một công trình cứu rỗi […]
July 4, 2014

Thà Khiêm Tốn Hơn Là Nhận Cái “Khốn”

Lý do những thầy thông giáo và người Pharisi bị Chúa Giê-su quở rằng “khốn cho họ . . .” là vì họ không khiêm tốn […]
July 3, 2014

San Sẻ Lẫn San bằng

Đức Chúa Trời không chỉ san sẻ gánh nặng của chúng ta mà Ngài còn san bằng mọi gánh nặng của chúng ta. Việc chúng ta […]
July 2, 2014

Từ Tha Cho Đến Tha

Chỉ trong Mathiơ 6:12-15 thôi mà Kinh Thánh lặp lại sáu chữ “tha thứ”. “Xin tha thứ cho chúng con.” “Như chúng con tha thứ cho […]