July 1, 2014

Chúa Toàn Năng Hay Ma Quỷ Toàn Năng?

Đức Chúa Trời toàn năng chứ ma quỷ không phải là toàn năng. Ma quỷ chỉ biết chung chung chứ không biết tất cả những gì […]