August 26, 2014

10 Nguyên Kinh Thánh Cho Một Hôn Nhân Hạnh Phúc

Tải File PDF
August 26, 2014

Đức Chúa Trời Hằng Cứu Giúp

Không một con người nào, giáo chủ nào hay vị lãnh tụ nào cứu giúp con người như Đức Chúa Trời cứu giúp. Sự cứu giúp […]
August 25, 2014

Sự Giải Cứu Đã Có, Hiện Có Và Còn Đến

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta, hiện giải cứu chúng ta và sẽ giải cứu chúng […]
August 24, 2014

Lịch Sử Nhân Vật

Bạn có biết lịch sử nhân vật Kinh Thánh được định nghĩa như thế nào không? Lịch sử nhân vật Kinh Thánh là lịch sử của […]