September 2, 2014

Dịp Tiện Chứ Không Phải Bất Tiện

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng trong Thánh Linh luôn luôn có “dịp tiện” Thật ra, trong Thánh Linh “dịp” nào cũng là “dịp […]
September 1, 2014

Hãy Hành Động

Nếp sống của cơ đốc nhân theo Kinh Thánh không phải là một nếp sống thụ động và chờ thời mà là một nếp sống sống […]