October 2, 2014

Ai Mua Ơn Không ? Ta Bán Ơn Cho !

Chúng ta thường nghe nói Đức Chúa Trời ban ơn chứ Ngài không bán ơn. Nhưng sự thật có phải vậy không? Kinh Thánh cho biết […]
October 1, 2014

Sốt Sắng Cần Chín Chắn

Theo Chúa, đôi khi lòng nhiệt thành sốt sắng và không có sự chín chắn thì có ngày sẽ thành cay đắng. Dân Y-sơ-ra-ên sốt sắng […]