November 26, 2014

Muốn Thiêng Cần Thiêng

Kinh Thánh nói khi thấy những hành động xác thịt chúng ta phải đáp lại bằng những hành động thiêng liêng thì mới chứng tỏ chúng […]
November 25, 2014

Ngươi Muốn Hay Ta Muốn ?

Chúa Giê-su hỏi, “Ngươi muốn Ta làm chi cho ngươi” Vậy Chúa muốn hay chúng ta muốn? Ngạc nhiên thay, Chúa thì muốn chúng ta muốn […]
November 24, 2014

Đọc Kinh Thánh Hay Kinh Thánh “Đọc” ?

Bạn không chỉ biết những gì được chép trong Kinh Thánh mà còn bạn phải biết đọc gì trong Kinh Thánh. Nói cách khác, bạn không […]
November 23, 2014

Biết Điều Cần Biết

Có nhiều thứ trên đời này không cần phải biết, nhưng có nhiều điều trong Lời Chúa mà chúng ta cần phải biết. Để sống trong […]