November 2, 2014

Vui Với Kẻ Vui

Thái độ “vui với kẻ vui” là thái độ của người trưởng thành thuộc linh. Trong thực tế, chúng ta rất khó bày tỏ thái độ […]
November 1, 2014

Chúa Chuộng Thương Xót Hơn Chuộng Của Lễ

Nếu phải học một điều gì đó về bản tính của Đức Chúa Trời thì đây là điều mà Chúa Giê-su muốn chúng ta học : […]