December 31, 2014

Lời Cầu Nguyện Cuối Năm

Tra xét bản thân là cách để tiến thân cả trong đời sống thuộc thể lẫn đời sống thuộc linh. Thật tốt để chúng ta cầu […]
December 30, 2014

Hãy Nhớ Ba Điều Chúa Giê-su Dạy

Có ba điều Chúa Giê-xu dạy những người theo Chúa và hầu việc Chúa mà mỗi chúng ta cần nhớ: Đối với Đức Chúa Trời : […]
December 29, 2014

Lời Nguyện Mình Chúa Có Nghe Không ?

Đây là thắc mắc của mấy con chiên “ngoại đạo” chứ mấy chiên “ngoan đạo” thì không nên thắc mắc vậy. Đức Chúa Trời hứa đáp […]
December 28, 2014

Hiện Hữu Trong Những Hoàn Cảnh “Hi Hữu”

Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài luôn hiện hữu trong những hoàn cảnh “hi hữu” của cuộc đời […]