December 27, 2014

Thành Sự Tại Thiên

Thành sự tại thiên là nguyên tắc mà Châm Ngôn nói đến rất nhiều qua nhiều cách khác nhau. Thành sự tại thiên là kế hoạch […]
December 26, 2014

Không Làm Thì Không Ăn

Tin lành không cổ xuý cho sự lười biếng và Đức Chúa Trời cũng không chúc phước cho những người lười biếng. Mạng lệnh của Đức […]
December 25, 2014

Vinh Hiển Cho Trời Và Bình An Cho Đời

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất thiện tâm cho người. Đây là bài thánh ca đầu tiên mà cũng là bài thánh […]
December 24, 2014

Merry Christmas!

Merry Christmas! Mừng Chúa giáng sinh! Cầu chúc quý vị một mùa giáng sinh vui tươi! (Merry Chritsmas). Nhưng chúng ta thử tìm hiểu Merry Christmas […]