December 23, 2014

Yêu Thương : Món Nợ Trả Không Bao Giờ Hết

Trong số tất cả món nợ mà chúng ta mắc phải thì món nợ yêu thương là món nợ mà chúng ta sẽ không bao giờ […]
December 22, 2014

Chúa Chỉ Ta Chọn

Nguyên tắc thuộc linh liên quan đến việc tìm biết ý muốn Chúa mà bạn cần biết là Chúa chỉ ta chọn. Phần của Chúa là […]
December 21, 2014

Xin Cha “Đổi Đầu” Không Phải “Đổi Lòng”

Nếu đọc kỹ Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy nhiều lần Chúa nhấn mạnh lý do mà dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu ước không thể làm […]
December 20, 2014

Cầu Nguyện Không Bao Giờ Lỗi Thời

Đức Chúa Trời là Đấng không chỉ lắng nghe lời cầu nguyện mà Ngài còn thích nghe lời cầu nguyện. Nên cầu nguyện không bao giờ […]