December 19, 2014

Các Ngươi Nói Ta Là Ai?

Trong bước đường theo Chúa, bạn nói Chúa là ai quan trọng hơn là người ta nói Chúa là ai. Phaolô nói Đức Chúa Trời của […]
December 18, 2014

“Hai Khoảng Trống” Trong Tâm Hồn

Chúng ta thường nghe nói và cũng thường nói, “Thượng Đế tạo dựng trong con người có một khoảng trống trong tâm hồn mà không có […]
December 17, 2014

“Ăn Cơm” Chúa Phải “Múa Cho Ra Hồn”

Kinh Thánh truyền bảo chúng ta phải đánh một trận chiến tốt lành của đức tin. Thật ra câu này nên hiểu theo nghĩa “bình dân” […]
December 16, 2014

Đố Ai Định Nghĩa Được Khiêm Nhường ?

Ngoài Chúa Giê-su, trong Kinh Thánh chỉ có một người mà Đức Chúa Trời nói rõ là người khiêm nhường : Môise. Kinh Thánh cũng cho […]