January 26, 2015

Thần Học Chuộc Tội, Chứ Không Phải Kể Tội

Có những cơ đốc nhân chuyên kể tội tội nhân, có những bài giảng chuyên định tội người nghe và có những sứ điệp chuyên lên […]
January 1, 2015

Năm Mới Cái Gì Cũng Mới

Công việc của Đức Chúa Trời lúc nào cũng mới, và thật là tốt để chúng ta khám phá ra những điều mới mẻ mà Chúa […]