March 26, 2015

“Nghề Dạy Nghề”

Có một trong những nguyên tắc quan trọng trong chức vụ thuộc linh: “nghề dạy nghề”. Càng làm thì Chúa sẽ dạy cho cách làm. Càng […]
March 25, 2015

Cái Tin Đánh Chết Cái Không Tin

Đời này thì quan niệm “cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng Lời thì quan niệm “cái tin đánh chết cái không tin” Tin có Đức […]
March 24, 2015

Phước “Cựu” Hay Phước “Tân” ?

Có một số học giả và nhà thần học lý luận rằng phước mà Kinh Thánh Cựu ước nói đến là phước hạnh vật chất, còn […]
March 23, 2015

Thi Thiên “Đừng Phiền Lòng”

Thực tế cho thấy bực tức là một điều gây nhiều phiền phức cho đời sống thuộc linh. Nên Chúa bảo chúng ta trong Lời Ngài […]