March 22, 2015

Khi Đức Chúa Trời ra tay thì cái gì cũng hay.

Đức Chúa Trời ra tay làm phép lạ. Đức Chúa Trời ra tay chữa bệnh. Đức Chúa Trời ra tay giải cứu. Đức Chúa Trời ra […]
March 21, 2015

Mắc Mưu Ma, Mất Phước Cha

Đức Chúa Trời muốn chúng ta không mắc mưu ma quỷ để chúng ta không mất phước của Ngài. Vì thế, hãy học Lời Chúa để […]
March 20, 2015

Ý Trời Hay Ý Đời ?

Ý Trời khác ý đời ! Ý trời còn đến ngàn đời, còn ý đời chỉ còn đến vài đời. Tất cả mưu mô và mưu […]
March 19, 2015

Linh Hay Lời ?

Chúng ta thử đặt câu hỏi, theo quan điểm của Kinh Thánh thì chúng ta nên đặt Thánh Linh trước hay Lời Đức Chúa Trời trước […]