Bản Chỉ Đường Cho Người Hầu Việc Chúa

Hạ Mình Lẫn Tôn Cao
February 26, 2015
Ngõ Ngách Của Lời Và Ngõ Ngách Của Đời
February 28, 2015

Bản Chỉ Đường Cho Người Hầu Việc Chúa

Bản chỉ đường của Đức Chúa Trời dành cho người hầu việc Chúa được tìm thấy trong 2Timôthê 4:5 :

Người hầu việc Chúa phải sáng suốt và bình tĩnh trong mọi quyết định.

Người hầu việc phải chịu đựng gian khổ trong chức vụ cũng như trong đời sống.

Người hầu việc Chúa phải làm trọn công việc Chúa giao cho.

Người hầu việc Chúa phải chu toàn nhiệm vụ thánh chức của mình.

Đây là bản chỉ đường và tín hiệu để bạn xem xét trong hành trình theo Chúa và hầu việc Chúa.

“Nhưng phần con, hãy luôn luôn sáng suốt, bình tĩnh, chịu đựng gian khổ, làm trọn công việc của một người truyền giảng Phúc Âm và chu toàn nhiệm vụ trong thiên chức mình.” (2Timôthê 4:5)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây