July 20, 2013

Kinh Doanh Có Lời

Đặt Sách Tại Đây Cẩm nang thành công cho thương gia và công chức “Kinh doanh có LỜI và sẽ có lời” Bạn là một giám […]
July 20, 2013

Đức Thánh Linh Thời Nay

Đặt Sách Tại Đây  Tác Giả: Dick Iverson Bằng cớ phép báp tem của Thánh Linh là gì? Mục đích phép báp tem của Thánh Linh […]
July 20, 2013

Tọa Độ Đức Tin

Đặt Sách Tại Đây Tác Giả: Anh-rê Khi tôi đọc Ga-la-ti 2:20 Đức Thánh Linh mở mắt tôi thấy có một “tọa độ” đức tin nơi […]
July 20, 2013

Bí Quyết Để Được Đức Thánh Linh Dẫn Dắt

Đặt Sách Tại Đây Tác Giả: REV. Kenneth E. Hagin Bạn có bao giờ tự hỏi, ” Không biết là mình nói hay Chúa nói đây?” […]