Suy Gẫm Mỗi Ngày

March 30, 2015

Thần Học “Đưa Đẩy”

Thần học “đưa đẩy” cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự “đưa đẩy”. Ngài đưa đẩy […]
March 29, 2015

Cầu Nguyện Là Hành Động

Cầu nguyện không chỉ là một thái độ, một tư thế, một địa vị mà cầu nguyện còn là một hành động. Bằng cớ là trong […]
March 28, 2015

Kinh Thánh Giải Thánh Kinh

Kinh Thánh phải được giải thích để người ta hiểu. Hãy nhớ sự giải nghĩa hay sự giải thích Lời Chúa đem lại ánh sáng, chứ […]
March 27, 2015

Chúa Giả Vờ !

Đức Chúa Trời giả vờ ! Nói thế không phải là bất kỉnh đâu mà là kỉnh kiền đấy. Có lẽ từ trước giờ chúng ta […]