Suy Gẫm Mỗi Ngày

February 12, 2015

Đức Tin : Từ Thử Nghiệm Đến Thực Nghiệm

Đức tin chịu thử nghiệm là đức tin thực nghiệm. Đức tin chịu thử luyện là đức tin chịu kinh nghiệm. Đức Chúa Trời thử nghiệm […]
February 11, 2015

Được Chép Cho Chúng Ta

Kinh Thánh được viết không chỉ cho các thánh đồ thời xưa mà còn cho các tín đồ thời nay. Những lời hứa của Đức Chúa […]
February 10, 2015

Xin Kiếu Hay Xin Khứng

Đừng làm tín đồ “xin kiếu” mà hãy làm tín đồ “xin khứng”. Đừng “xin kiếu” đối với Thánh Linh. Đừng “xin kiếu” đối với sự […]
February 9, 2015

Đức Tin Để Tiếp Nhận Và Đức Tin Để Từ Chối

Có một khía cạnh khác của đức tin mà bạn cần biết. Đức tin không phải lúc nào cũng đồng ý và chấp nhận mà đôi […]