Suy Gẫm Mỗi Ngày

January 26, 2015

Thần Học Chuộc Tội, Chứ Không Phải Kể Tội

Có những cơ đốc nhân chuyên kể tội tội nhân, có những bài giảng chuyên định tội người nghe và có những sứ điệp chuyên lên […]
January 1, 2015

Năm Mới Cái Gì Cũng Mới

Công việc của Đức Chúa Trời lúc nào cũng mới, và thật là tốt để chúng ta khám phá ra những điều mới mẻ mà Chúa […]
December 31, 2014

Lời Cầu Nguyện Cuối Năm

Tra xét bản thân là cách để tiến thân cả trong đời sống thuộc thể lẫn đời sống thuộc linh. Thật tốt để chúng ta cầu […]
December 30, 2014

Hãy Nhớ Ba Điều Chúa Giê-su Dạy

Có ba điều Chúa Giê-xu dạy những người theo Chúa và hầu việc Chúa mà mỗi chúng ta cần nhớ: Đối với Đức Chúa Trời : […]