Suy Gẫm Mỗi Ngày

December 29, 2014

Lời Nguyện Mình Chúa Có Nghe Không ?

Đây là thắc mắc của mấy con chiên “ngoại đạo” chứ mấy chiên “ngoan đạo” thì không nên thắc mắc vậy. Đức Chúa Trời hứa đáp […]
December 28, 2014

Hiện Hữu Trong Những Hoàn Cảnh “Hi Hữu”

Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài luôn hiện hữu trong những hoàn cảnh “hi hữu” của cuộc đời […]
December 27, 2014

Thành Sự Tại Thiên

Thành sự tại thiên là nguyên tắc mà Châm Ngôn nói đến rất nhiều qua nhiều cách khác nhau. Thành sự tại thiên là kế hoạch […]
December 26, 2014

Không Làm Thì Không Ăn

Tin lành không cổ xuý cho sự lười biếng và Đức Chúa Trời cũng không chúc phước cho những người lười biếng. Mạng lệnh của Đức […]