Suy Gẫm Mỗi Ngày

December 21, 2014

Xin Cha “Đổi Đầu” Không Phải “Đổi Lòng”

Nếu đọc kỹ Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy nhiều lần Chúa nhấn mạnh lý do mà dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu ước không thể làm […]
December 20, 2014

Cầu Nguyện Không Bao Giờ Lỗi Thời

Đức Chúa Trời là Đấng không chỉ lắng nghe lời cầu nguyện mà Ngài còn thích nghe lời cầu nguyện. Nên cầu nguyện không bao giờ […]
December 19, 2014

Các Ngươi Nói Ta Là Ai?

Trong bước đường theo Chúa, bạn nói Chúa là ai quan trọng hơn là người ta nói Chúa là ai. Phaolô nói Đức Chúa Trời của […]
December 18, 2014

“Hai Khoảng Trống” Trong Tâm Hồn

Chúng ta thường nghe nói và cũng thường nói, “Thượng Đế tạo dựng trong con người có một khoảng trống trong tâm hồn mà không có […]