Suy Gẫm Mỗi Ngày

December 17, 2014

“Ăn Cơm” Chúa Phải “Múa Cho Ra Hồn”

Kinh Thánh truyền bảo chúng ta phải đánh một trận chiến tốt lành của đức tin. Thật ra câu này nên hiểu theo nghĩa “bình dân” […]
December 16, 2014

Đố Ai Định Nghĩa Được Khiêm Nhường ?

Ngoài Chúa Giê-su, trong Kinh Thánh chỉ có một người mà Đức Chúa Trời nói rõ là người khiêm nhường : Môise. Kinh Thánh cũng cho […]
December 15, 2014

Cầu Xin Hay Suy Tưởng

Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ đáp lời vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng y theo quyền năng của Ngài tác […]
December 14, 2014

Đam Mê Thập Tự

Đời này có nhiều thứ để đam mê, nhưng đam mê những thứ ở đời này có thể dẫn chúng ta đến chỗ “mê muội”. Nhưng […]