Suy Gẫm Mỗi Ngày

December 13, 2014

Thần Học Kinh Thánh : Thần Học Thực Hành

Ngày nay người ta giảng dạy nhiều loại thần học khác nhau : thần học hệ thống, thần học truyền thống, thần học hiện đại, thần […]
December 12, 2014

Đến Thập Tự Trước Khi Vác Thập Tự

Chúa Giê-su không bảo chúng ta phải cố gắng để vác thập tự của chúng ta theo Ngài cho đến khi chúng ta đến với thập […]
December 11, 2014

Khám Phá Bí Mật Nước Trời

Chúa Giê-su hứa rằng chúng ta được ban cho để hiểu những bí mật của Nước Trời và những bí mật của Nước Trời được Chúa […]
December 10, 2014

Sao Chép Mà Không Vi Phạm Bản Quyền

Chúng ta không thể sao chép những sản phẩm trí tuệ nếu không được phép. Nhưng những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh […]