Suy Gẫm Mỗi Ngày

December 5, 2014

Truyền Thống Là “Truyền Kiếp”

Có những truyền thống tốt và có những truyền thống không tốt. Trong đời sống thuộc linh bạn hãy cẩn thận về những truyền thống mà […]
December 4, 2014

Thần Học Của Chúa Giê-su

Chúa Giê-su giảng dạy một loại thần học mà khác với thần học của một số hội thánh ngày nay. Thần học của Ngài rất đơn […]
December 3, 2014

“Tuyên Đạo Pháp” Của Chúa Giê-su

Nếu bạn muốn thành công trong chức vụ giảng dạy Lời Chúa, bạn cần học “tuyên đạo pháp” của Chúa Giê-su. Nói cách khác, bạn cần […]
December 2, 2014

Ôn “Cựu” Tri “Tân”

Để hiểu rõ Kinh Thánh bạn cần biết quy luật này : Cựu ước là sự giải thích của Tân ước và Tân ước là sự […]