Suy Gẫm Mỗi Ngày

November 11, 2014

Không Trả Lời Khác Trả Lời Không

Để hiệu quả trong đời sống cầu nguyện chúng ta cần phân biệt giữa việc Đức Chúa Trời không trả lời với việc Đức Chúa Trời […]
November 10, 2014

Tâm Lý, Tính Khí, Địa Lý Hay Tin Ý?

Để sống và hầu việc Chúa kết quả chúng ta không chỉ sống dựa vào tâm lý, tính khí hay địa lý, dù rằng tất cả […]
November 9, 2014

Chúa Không Nỡ Ép Ai

Đức Chúa Trời không ép chúng ta làm bất cứ việc gì. Tất cả công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm đều […]
November 8, 2014

Bài Bản Lẫn Thầm Cảm

Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục vụ Chúa có cả bài bản lẫn thần cảm. Nếu có bài bản mà không có thần cảm thì […]