Suy Gẫm Mỗi Ngày

November 3, 2014

Trung Tín Trong Việc Nhỏ Nhất

Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su không chỉ dạy chúng ta trung tín trong việc nhỏ mà Ngài nhấn mạnh là hãy trung tín trong những việc […]
November 2, 2014

Vui Với Kẻ Vui

Thái độ “vui với kẻ vui” là thái độ của người trưởng thành thuộc linh. Trong thực tế, chúng ta rất khó bày tỏ thái độ […]
November 1, 2014

Chúa Chuộng Thương Xót Hơn Chuộng Của Lễ

Nếu phải học một điều gì đó về bản tính của Đức Chúa Trời thì đây là điều mà Chúa Giê-su muốn chúng ta học : […]
October 30, 2014

Chúa Không Chậm Trễ Mà Do Người Chậm Tin

Đức Chúa Trời không bao giờ chậm trễ về lời hứa của Ngài, dù đó là lời hứa thuộc lĩnh vực nào. Điều gì Ngài hứa […]