Suy Gẫm Mỗi Ngày

October 25, 2014

Mọi Xác Thịt Đều Qua Đi

Không có sự khôn ngoan, tri thức hay triết lý nào của con người đứng nổi trước sự hiện diện của quyền năng Thánh Linh và […]
October 24, 2014

Chạm Lòng Con Hay Con Chạm Lòng Chúa?

Tất cả chúng ta đều khao khát được Chúa đụng chạm tấm lòng chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời lại khao khát chúng ta đụng chạm […]
October 23, 2014

Thánh Linh Như Dòng Nước Chảy

Kinh Thánh ví sánh lòng của vua ở trong tay Chúa khác nào dòng nước chảy. Đây là một ví sánh về quyền năng và công […]
October 22, 2014

Hãy Ký Thác, Đừng Ký Gởi

Đức Chúa Trời muốn chúng ta ký thác cho Ngài chứ không phải ký gởi. Ký thác là tin tưởng và phó thác hoàn toàn, còn […]