Suy Gẫm Mỗi Ngày

October 5, 2014

Tin Lành Không Đổi Nhưng Phương Pháp Đổi

Tin lành thì không thay đổi nhưng phương pháp giảng tin lành phải thay đổi theo thời gian và không gian. Mathiơ giảng Phúc Âm của […]
October 4, 2014

Con Cái Đời Này Khôn Hơn Con Cái Sáng Láng

Dường như xét về lĩnh vực tài chính và đầu tư, con cái thế gian khôn hơn con cái sáng láng. Nguyên tắc mà Chúa Giê-su […]
October 3, 2014

Gần Đèn Thì Sáng

Lời Chúa là “ngọn đèn” cho hiện tại và ánh sáng cho tương lai. Cả hiện tại và tương lai được nói rõ trong Lời Đức […]
October 2, 2014

Ai Mua Ơn Không ? Ta Bán Ơn Cho !

Chúng ta thường nghe nói Đức Chúa Trời ban ơn chứ Ngài không bán ơn. Nhưng sự thật có phải vậy không? Kinh Thánh cho biết […]