Suy Gẫm Mỗi Ngày

October 1, 2014

Sốt Sắng Cần Chín Chắn

Theo Chúa, đôi khi lòng nhiệt thành sốt sắng và không có sự chín chắn thì có ngày sẽ thành cay đắng. Dân Y-sơ-ra-ên sốt sắng […]
September 30, 2014

“Siêu Nhân”

Chúng ta đang sống trong thời đại được gọi là thời đại “siêu”, cái gì cũng “siêu”. Nào là siêu thị, siêu mẫu, siêu sạch, siêu […]
September 29, 2014

Hãy Sẵn Sàng Cho Thiên Đàng

Mạng lệnh của Chúa dành cho mỗi cơ đốc nhân là hãy sẵn sàng. Chúng ta được bảo hãy sẵn sàng trong mọi sự để chuẩn […]
September 28, 2014

Đừng Làm Tín Đồ “Thời Tiết”

Hãy giảng Lời Chúa bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận gặp thời hay không gặp thời, bất luận thuận tiện hay không thuận […]