Suy Gẫm Mỗi Ngày

September 23, 2014

Làm Thầy : Nên Hay Không Nên?

Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy trưởng thành và làm thầy dạy người khác. Nhưng Kinh Thánh cũng khuyến cáo chớ có nhiều người tự […]
September 22, 2014

Bao Nhiêu Năm Làm “Kiếp Tín Đồ”

Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta là những kẻ tin Ngài tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Và Ngài kêu gọi mỗi chúng ta […]
September 21, 2014

Nhất Nghệ Tinh Nhất “Thiên Vinh”

Kinh Thánh khuyến khích mỗi người trong chúng ta hãy dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ lẫn nhau. Đức Chúa Trời là Đấng ban […]
September 20, 2014

Quyền Năng Lẫn Tài Năng

Trong Nước Đức Chúa Trời cần cả quyền năng lẫn tài năng. Có người cho rằng chỉ cần quyền năng Chúa mà không cần tài năng, […]