Suy Gẫm Mỗi Ngày

September 11, 2014

Phương Tiện Để Làm Giàu

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để làm giàu là một lời hứa của giao ước. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta […]
September 10, 2014

Ma Quỷ Giựt Dây, Thánh Linh Kéo Dây

Hãy nhớ rằng ma quỷ là chuyên gia gây rối, Đức Thánh Linh là chuyên gia gỡ rối và chúng ta là chuyên gia “múa rối”. […]
September 9, 2014

Lịch Sử : Diễn Ra Cũng Sẽ Diễn Lại

Xét về lịch sử hội thánh, những gì diễn ra ở quá khứ sẽ diễn lại trong hiện tại và cả trong tương lai nữa. Nên […]
September 8, 2014

Lịch Sử Theo Hai Chiều Kích

Lịch sử Kinh Thánh được bày tỏ theo hai chiều kích : chiều kích tự nhiên và chiều kích thiêng liêng, chiều khích của Đức Chúa […]