Suy Gẫm Mỗi Ngày

August 25, 2014

Sự Giải Cứu Đã Có, Hiện Có Và Còn Đến

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta, hiện giải cứu chúng ta và sẽ giải cứu chúng […]
August 24, 2014

Lịch Sử Nhân Vật

Bạn có biết lịch sử nhân vật Kinh Thánh được định nghĩa như thế nào không? Lịch sử nhân vật Kinh Thánh là lịch sử của […]
August 23, 2014

“Không Đành Bẽ Gãy, Chẳng Nỡ Tắt Đi”

Cách Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta là “cây sậy bị giập, Ngài không đành bẽ gãy, tim đèn leo lét, Ngài chẳng nở […]
August 22, 2014

Giữ “Luật” Phá “Lệ”

Đức Chúa Trời là Đấng lập ra luật lệ trong Kinh Thánh, nhưng đôi khi Ngài chọn phá “luật” giữ “lệ” hay phá “lệ” giữ “luật”. […]